A.R.G.O.

Ceny a platby

ZPŮSOB PLACENÍ ATELIÉRŮ:

Školní rok je rozdělen do tří trimestrů: polovina září - polovina prosince, leden - březen, duben - červen.
Na jeden trimestr připadá 12 pravidelných lekcí a 12 hodin výuky na víkendových seminářích. 

PLATÍ SE VŽDY BEZHOTOVOSTNĚ A NA CELÝ TRIMESTR PŘEDEM 
převodem na účet: 3296816319/0800 Praha (Česká Spořitelna),
nebo 6850552001/5500 Tábor a České Budějovice (Raiffeisen Bank).

Variabilní symbol: Vaše rodné číslo.
Ve zprávě pro příjemce uvádějte Vaše jméno a na co je konkrétní platba určena.
Dokladem o úhradě je vytištěné potvrzení o převodu příslušné částky. 
Potvrzení přineste vždy na druhou lekci nového trimestru s sebou.


PLATBY ZA PRAVIDELNOU VÝUKU:

Sečtěte počet hodin jež za týden odchodíte ve všech ateliérech a dle tohoto součtu si najděte cenu vašeho tréninku na celý trimestr (v závorce je orientačně uvedena cena za 1 hodinu). Hodiny, které jste nestihli odchodit (z důvodu nemoci apod) se mezi trimestry nepřevádí, ale je možno si je nahradit na jiném tréninku na který běžně nechodíte.
Nové členy do ateliérů přijímáme v průběhu celého roku.
Všechno potřebné vybavení vám zapůjčíme, potřebujete pouze černé sportovní oblečení a dobré sportovní boty.

 V PRAZE:

  • 1h týdně (125 Kč/hod) celkem 1.500 Kč/trimestr
  • 1,5h týdně (117 Kč/hod) celkem 2.100 Kč/trimestr
  • 2h týdně (108 Kč/hod) celkem 2.600 Kč/trimestr
  • 2,5h týdně (105 Kč/hod) celkem 3.100 Kč/trimestr
  • 3h týdně (103 Kč/hod) celkem 3700 Kč/trimestr

 V TÁBOŘE a ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH:

  • 1h týdně (100 Kč/hod) celkem 1.200 Kč/trimestr
  • 2h týdně (79 Kč/hod) celkem 1.900 Kč/trimestr

rozdílnost ceny je dána rozdílnými cenami za pronájem tělocvičny

VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE:

Na konci každého měsíce se konají půldenní víkendové semináře. Jedná se o 4 hodiny výuky pro každý ateliér. Tyto semináře je možné platit buď předem, či až na místě. Při platbě předem (dohromady s platbou za trimestr) je cena za všechny víkendové semináře příslušného ateliéru na trimestr 600,- Kč. Při platbě až na místě je cena víkendového semináře 400,- Kč za celý seminář.

 


BENEFIČNÍ SYSTÉM A.K.A.

Systematická výuka v AKA přinese aktivním zájemcům možnost více rozvíjet šermířské dovednosti bez dalších finančních nároků:

1.stupeň
Vybraní žáci jsou pozváni k účasti zdarma na pravidelném ateliéru filmového a divadelního boje + nárazově dostávají pozvánky k účasti na projektech agentury A.R.G.O. (filmy, šermířské festivaly, muzikály, divadla, průvody apod)

2.stupeň
Z účastníků tohoto ateliéru jsou vybraní žáci pozváni k vstupu do poloprofesionálního týmu SWORDSMEN, jehož členové mají na veškeré školy slevu (interní systém slev dle aktivit)

3.stupeň
Z týmu SWORDSMEN mohou vybraní členové postoupit na pozici LEKTOR. Lektoři mají všechny tréninky AKA po celé republice zdarma, a AKA jim navíc platí externí školení u zahraničních lektorů.

4.stupeň
Ti nejlepší mohou postoupit do profesionálního týmu WARRIORS


DOBROČINNÝ SYSTÉM A.K.A.

  • AKA nabízí výuku šermu a rytířství dětským domovům a dalším charitativním institucím zdarma

  • AKA nabízí uhrazení výuky formou odpracování si platby za trimestr prací a projektech agentury A.R.G.O. (účast na historických průvodech a festivalech, brigády při čištění zbraní apod)

  • AKA nabízí sociálně znevýhodněným rodinám možnost výuky pro jejich dítě zdarma. V případě zájmu o tuto možnost pošlete emailem žádost s uvedením důvodů a my každou z nich individuálně posoudíme.

 

Více z této kategorie: Rozvrh výuky (místa, časy) »

TOPlist