A.R.G.O.

Aprobace je zkouška

Na konci každého semestru probíhají v AKA aprobace neboli zkoušky. 
Aprobace slouží k internímu hodnocení žáků AKA a jejich systém ani způsob hodnocení tedy nelze srovnávat s jinými hodnotícími systémy. 
Forma zkoušek se odvíjí z desetiletí zkušeností školy Magisterium, je ale živá (mění se a reaguje na vývoj šermu jako oboru v celoevropském měřítku).

APROBACE JE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ

Přestože mají v současné podobě aprobace pouze interní platnost, jsou, stejně jako pravidelné tréninky, volně přístupné pro veřejnost. Zájemci o šerm, případně známí a příbuzní aprobantů jsou srdečně zváni, aby se na zkoušky přišli podívat, udělali si obrázek o tom, čemu se žáci v průběhu roku věnují a jakých výsledků dosáhli. Pro aprobující je navíc podpora publika vzpruhou a motivací.

Z ČEHO SE APROBACE SKLÁDAJÍ?

Kompletní zkouška (aprobace) se skládá z technické i veřejné části. TECHNICKÁ APROBACE  Technické aprobace se konají dvakrát ročně na půdě školy. 
Forma technické aprobace je přesně určená, staví více na individuálním výkonu. 
Zadání aprobace je k dispozici v dostatečném předstihu.

Součástí technické aprobace jsou tři složky:

  • společné kroky a techniky na diktát

  • individuální assalta

  • zkouška z teorie

Při výkonu se klade důraz:

  • na bezpečnost práce (neohrozím sebe, kolegu ani publikum)

  • na pohyb, výraz a vystupování (pohybová estetika dané školy, sebevědomý zřetelný projev)

  • na technickou funkčnost a čistotu 
    (u každé techniky musím vědět, proč ji dělám, za jakých podmínek funguje a kdy již ne; nemá smysl jen napodobovat tělesné pozice bez pochopení jejich smyslu).

VEŘEJNÁ APROBACE

Mimo tyto termíny se jednou nebo dvakrát do roka konají veřejné exhibice v rámci aktivit AKA, např. prezentace školy na Budoshow nebo na Krumlovských slavnostech. Forma veřejných exhibic se mění v závislosti na pořádané akci a jde v ní především o zkušenost z práce před publikem.

 


TOPlist