A.R.G.O.

Aprobační zkouška - základy šermu

Zkouška se sestává z obecné - teoretické části, společného (kolonového) cvičení a individuálního předvedení zadaného úkolu.

OBECNÁ ČÁST:

Podmínkou účasti na aprobacích je kompletní tréninková výbava dle příslušného ateliéru. V případě základů šermu se jedná o černé sportovní oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a tmavé (nejlépe černé) sportovní obutí.

Při aprobacích věnujte zvýšenou pozornost pravidlům bezpečnosti a správné manipulaci se zbraní.

Před zahájením kolonového i párového cvičení vždy pozdravte učitele, resp. kolegu. Při představování a odpovídání na otázky hovořte jasným, zřetelným hlasem. Součástí hodnocení je i vaše celkové vystupování.

PRAKTICKÁ ČÁST

1. ČÁST SPOLEČNÁ - KOLONOVÉ CVIČENÍ
Tuto část aprobací absolvují účastníci ve formě kolonového cvičení, kdy budou reagovat na diktát
učitele. Podstatná je tedy kromě technické čistoty i dobrá znalost používaného názvosloví.

Technické požadavky:

  • posun, odsun, krok vpřed, krok vzad, předkrok, zákrok
  • výpad prostý, výpad překrokem
  • inquartata, imbroccata, passato sotto, bojový sraz

2. ČÁST INDIVIDUÁLNÍ

Povinný základ
• kotoul se zbraní vpřed, kotoul se zbraní vzad, po kotoulu funkční sek či bod
• ve dvojicích držení správné menzury při vodění ve střehu
• útoky výpadem na terč dlaně, vyměkčované body na tělo
• vazby prima, sekonda, tercie, kvarta
• kryt proti bodu prima, sekonda, tercie, kvarta

3. Povinně volitelné okruhy (aprobující si vždy volí jednu z variant)

1a: kotoul se zbraní přes překážku (30 cm)
1b: poval soupeře nazad po našem krytu tercie
1c: odzbrojení po našem krytu tercie
1d: odzbrojení po našem krytu kvarta
2a: německá škola – střeh, pravý býk (nápřah k seku, kryt, nápřah k bodu - bodnice)
2b: italská škola – střeh, kryt levou rukou a současný zásah soupeře
2c: škola šavle – střeh, perské tasení do seku a krytu tercie
2d: francouzská škola – střeh, vlámský bod
3a: konáme vazbu kvarta a výzvu, soupeř útočí bodem s výpadem, my uhýbáme inkvartatou a zasahujeme
3b: konáme vazbu tercie a výzvu, soupeř útočí bodem s výpadem, my uhýbáme imbrokatou a zasahujeme
3c: konáme vazbu prima a výzvu, soupeř útočí sekem s výpadem, my kryjeme primou
3d: konáme vazbu sekonda a výzvu, soupeř útočí sekem s výpadem, my kryjeme sekondou

ČÁST TEORETICKÁ

Teoretické okruhy je třeba znát všechny, aprobující dostane jednu náhodně zvolenou otázku:
• 3 signály
• 3 vlastnosti bojového pohybu
• menzura a její rozdělení
• tempo a jeho rozdělení
• části zbraně a jejich účel
• převaha na čepeli
• specifika jednotlivých národních škol a jejich zbraní (vždy stačí alespoň jedna konkrétní vlastnost)


TOPlist