A.R.G.O.

Aprobační zkouška - německá škola

Zkouška se sestává z obecné - teoretické části, společného cvičení dle ditkátu a individuálního předvedení zadaného úkolu.

ČÁST SPOLEČNÁ - DIKTÁT

• nápřahové, bodné a defenzivní polohy ve všech osmi variantách + pravý a levý klíč
• archaický posun, odsun, předkrok, zákrok
• výpad prostý, výpad překrokem, výpad vzad, výpad levý
• tercová otočka, kvartová otočka; seky tlačené a tažené ze všech poloh
• zdvojené seky křížem, protichůdné i okružné


ČÁST INDIVIDUÁLNÍ

1 - Zahájení

 • 1 vazba+bod donucení soupeře k vztyčný kryt2 vazba+bod donucení soupeře k sklopný kryt
 • 3 reakce na sklopný kryt předsekem na ruku+rameno
 • 4 reakce na vztyčný kryt preventivním klíčem+úder
 • 5 reakce na vazbu sklopně + úder
 • 6 reakce na vazbu vztyčně + odbod

2 - Odvety

 • 1 nadsek trpaslík
 • 2 podsek býk
 • 3 odbod s vazbou
 • 4 odbod protilehlý
 • 5 podsek trpaslík
 • 6 nadsek býk

3 - Páky

 • 1 l.trpaslík/býk páka levačkou + nadsek
 • 2 l.trpaslík/býk páka levačkou + podsek
 • 3 p.trpaslík/býk páka čepelí
 • 4 p.trpaslík/býk páka na palec/zápěstí/loket
 • 5 l. střecha páka o jílec
 • 6 p. střecha páka o čepel

4 - Manipulace

 • 1 přenos trpaslík-býk+bod s vazbou
 • 2 přenos trpaslík-kanec + odsek pod čepelí
 • 3 drás po LB, LT přímý
 • 4 drás po PT, PB rubem
 • 5 přenos býk-klíč + sek
 • 6 drás po PS překlopením

5 - Tempové techniky

 • 1 of.kryt býk na bod
 • 2 kryt býk+sek přes kryt
 • 3 povol býk
 • 4 povol střecha
 • 5 odraz střecha
 • 6 odraz rubem

6 - Pokročilé techniky

 • 1 odsmyk býk
 • 2 odsmyk klíč
 • 3 útok na ruku v bodnici smykem přes čepel
 • 4 útok na ruku v bodnici rubem
 • 5 hákování hlavicí/příčkou spodem
 • 6 hákování hlavicí/příčkou horem

ČÁST TEORETICKÁ 

Teoretické okruhy, které je třeba znát všechny - aprobující dostane jednu náhodně zvolenou otázku:

 • 3 signály
 • 3 vlastnosti bojového pohybu
 • menzura a její rozdělení
 • tempo a jeho rozdělení
 • části zbraně a jejich účel
 • převaha na čepeli
 • specifika jednotlivých národních škol a jejich zbraní (vždy stačí alespoň jedna konkrétní vlastnost)
 • vznik a vývoj německé školy
 • významní mistři německé školy a jejich přínos

TOPlist